Služba zelenila

Delatnosti

JKP ''Gradska čistoća'' obavlja više različitih delatnosti i to:

 • delatnost sakupljanja, odvoženja i deponovanja smeća koja je upisana kao pretežna delatnost
 • održavnje higijene javno prometnih površina (čišćenje i pranje kolovoza, trotoara, trgova itd.), kao i održavanje pomenutih površina u zimskim uslovima (čišćenje snega, posipanje soli itd.)
 • održavanje gradskog parka kao i ostalih zelenih površina u gradu,
 • sakupljanju i baliranju reciklabilnog otpada
 • održavanje šetališta uz rečna korita,
 • održavanje i uređenje gradskih grobalja i pružanje pogrebnih usluga, kao i prodaja pogrebne opreme preko specijalizovane prodavnice,
 • organizovanje rada, održavanje i uređenje pijaca koje se nalaze u sastavu preduzeća, a to su:
  • kvantaška pijaca za prodaju na veliko voća i povrća,
  • pijaca kabaste robe,
  • velika i mala robna pijaca,
  • zelena pijaca i
  • pijaca mlečnih i suhomesnatih proizvoda
 • održavanje deponije za bezbedno odlaganje, obradu i neutralisanje komunalnog, industrijskog otpada,
 • ZOO usluge,
 • ostale usluge kao: dostava pitke vode cisternamau delove grada koji nemaju uredno snabdevanje pijaćom vodom, iznajmljivanje građevinskih mašina po radnom času.