JKP CISTOCA

Uprava preduzeća

Direktor preduzeća

Emin Omerović

Diplomirani inžinjer rudarstva.

Direktor ekonomskog sektora

Hazir Suljović

Diplomirani ekonomsita.

Direktor opštepravnog sektora

Vladimir Marinković

Diplomirani pravnik. 

Direktor pijaca

Demir Murtezić

Diplomirani pravnik. 

Direktor sektora reciklaža

Ahmed Buhić.

Diplomirani ekonomsita.

 

Rukovodilac sektora čistoća

Dino Skenderović

ekonomista.

 

Nadzorni odbor preduzeća čine

Predsednik

Sakip Preljević

diplomirani pravnik

Član

Jovica Mutavdžić

diplomirani ekonomista

Član

Ismet Suljović

diplomirani ekonomista