JKP CISTOCA

Sektor Reciklaže

U okviru sektora reciklaže deluje dve službe:

  • Služba sakupljanja otpada
  • Služba selekcije otpada

Osnovna delatnost ove službe sastoji se u sakupljanju i baliranju reciklabilnog otpada.

jkp
reciklaza (1)
reciklaza
reciklaza1