JKP CISTOCA

Sektor opšte pravnih poslova

U okviru sektora opšte pravnih poslova deluju sledeće službe:

  • Služba opštih poslova
  • Služba pravnih poslova
  • Služba obezbeđenja